Заохочувальні відзнаки

Затверджено виконкомом Ради
Союзу юристів України
Протокол №15 від 19.02.2009 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про заохочувальні відзнаки Союзу юристів України

Відомчими заохочувальними відзнаками Союзу юристів України (СЮУ) відповідно до ст. 17 Статуту Союзу юристів України нагороджуються індивідуальні члени Союзу юристів України, колективи та організації за активну участь у роботі Союзу, вагомий внесок у розвиток юридичної освіти, науки і практики, розбудову демократичної правової держави, багаторічну сумлінну працю.

Відзнака
«ВИДАТНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»
вища нагорода Союзу юристів України

Вручається членам Союзу, які являються членами СЮУ більше ніж 15 років, за особисті видатні досягнення в галузі законотворчої діяльності, освіти, науки, пропаганди юридичних знань, практичного застосування права, активну участь у суспільному житті, становлення правової держави та реального втілення принципу верховенства права.

Особі, удостоєній звання «Видатний юрист України» вручається диплом, посвідчення і нагрудний знак встановленого зразку з внесенням відповідного запису у «Золоту книгу видатних юристів України».

Відзнака
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
І ступеня

Вручається членам Союзу, які являються членами СЮУ більше ніж 15 років, за особисті видатні досягнення в галузі законотворчої діяльності, освіти, науки, пропаганди юридичних знань, практичного застосування права, активну участь у суспільному житті, становлення правової держави та реального втілення принципу верховенства права. Особі, удостоєній звання «Видатний юрист України» вручається диплом, посвідчення і нагрудний знак встановленого зразку з внесенням відповідного запису у «Золоту книгу видатних юристів України».

Відзнака
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
II степеню

Вручається індивідуальним членам Союзу юристів України, які є членами СЮУ більше 10 років, за успіхи у розвитку юридичної науки, освіти, практичного застосування права, особистий внесок у розвиток демократичної, правової держави, активну участь у роботі Союзу юристів України. Людині, відзначеній нагородою «За заслуги» II ступеня,вручається посвідчення й нагрудний знак встановленого зразка.

Відзнака
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
III ступеня

Вручається індивідуальним членам Союзу юристів України, які являються членами СЮУ більше 10 років, за успіхи у розвитку юридичної науки, освіти, практичного застосування права, особистий внесок у розбудову демократичної, правової держави, активну участь у роботі Союзу юристів України.
Особі, удостоєній відзнаки «За заслуги» III ступеня, вручається посвідчення та нагрудний знак встановленого зразку.

ЗВАННЯ

Звання
«ПОЧЕСНИЙ ЧЛЕН СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ»

Присвоюється індивідуальним членам Союзу юристів України за активну участь у роботі по консолідації юристів України, організаційному зміцненню його осередків, значний вклад у реалізації державної політики в області права. Може присвоюватись юристам інших країн за сприяння діяльності Союзу та розбудові правової системи України.

Особі, удостоєній звання «Почесний член Союзу юристів України», вручається диплом та нагрудний знак встановленого зразку.

Звання
«ДІЙСНИЙ ЧЛЕН СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ»

Присвоюється індивідуальним членам Союзу юристів України, які являються членами Союзу більше 5 років, за активну участь у реалізації цілей та задач Союзу, особистий вклад в організаційне зміцнення його структурних підрозділів, заслуги у формуванні правової держави.

Особі, удостоєній звання «Дійсний член Союзу юристів України», вручається диплом та нагрудний знак встановленого зразку.

Звання
«КРАЩИЙ СТУДЕНТ-ЮРИСТ»

Присвоюється кращим студентам-юистам, вручається свідотство та нагрудний знак встановленого зразку.

ВІДЗНАКИ

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА

Нагороджуються юристи, державні та політичні діячі за вагомий внесок в розбудову правової держави.

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА

Нагороджуються юристи, державні та політичні діячі за вагомий внесок у зміцненні демократії, верховенства права і закону.

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА

Нагороджуються науковці та юридичні видання за вагомий внесок у розвиток юридичної освіти та науки.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА

Нагороджуються індивідуальні члени Союзу юристів України, юридичні колективи та організації за активне сприяння діяльності Союзу та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку.

ПОДЯКА

Нагороджуються індивідуальні члени Союзу юристів України за активну участь у роботі Союзу, вагомий особистий внесок у розбудову правової держави.

Реєстр нагороджених Почесними відзнаками Союзу юристів України

Reyestr

Copyright © 1991-2017 Союз юристів України